Autoiekrāvēji

BALTEXIM autoiekrāvēji

STILL dīzeļa vai gāzes autoiekrāvējiem ir hibrīdveida piedziņa, kas tiem dod priekšrocību virkni tradicionālajai konstrukcijai ar hidrodināmisko automātisko transmisiju vai hidrostatisko piedziņu priekšā. Tie aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju, un vienlaikus tiem ir visas elektriskā iekrāvēja priekšrocības. Lieta ir tā, ka IDD hibrīdveida konstrukcija tieši nenodod vērpes momentu uz riteņiem. Iekšdedzes dzinējs tikai iedarbina ģenerētāju, kas izstrādā strāvu. Bet piedziņa veicama ar elektrisko dzinēju palīdzību. Tādējādi dīzeļa vai gāzes autoiekrāvējā STILL tāpat ērti un komfortabli strādāt, kā akumulatoru iekrāvējā.

Ir iespējams konfigurēt piecas darba programmas, kur iestatīt dažādus kustības, celšanas, paātrinājuma režīmus un bremzēšanas pakāpes un ātri pāslēgt tos atbilstoši ražošanas uzdevumiem. Tā, piemēram, var ierobēžot maksimālo kustības ātrumu un iestatīt maksimālu ieskrējiena laidenumu vadītājiem, kuriem nav pietiekošas darba pieredzes.

Hibrīdveida dīzeļa autoiekrāvējā STILL praktiski neizmanto darba bremzi. Atlaižot gāzes pedāli, dīzeļa autoiekrāvējs nobremzējas elektriski. Pie tam vilces dzinējs strādā kā ģenerētājs. Elektrība, kas pie tam izstrādājas, krājas speciālajā uzkrājējā (opcija). Kārtējā ieskrējienā saglabāta enerģija atkal tiek izmantota piedziņas elektrodzinēju barošanai. Tāda rekuperācijas sistēma ļauj ievērojami samazināt dīzeļdegvielas patēriņu salidzinājumā ar parastas konstrukcijas dakštveres dīzeļa autoiekrāvējiem.

Celšanas un kustības ātrumu regulēšana dīzeļa un gāzes dakštveres autoiekrāvējos STILL notiek dalīti. Tas padara par iespējamu ātru kravas celšanu pie lēnas iekrāvēja kustības. To praktiski nav iespējams izdarīt dīzeļa autoiekrāvējos ar hidrodināmisko piedziņu. Lai ātri paceltu, tur jābloķē hidrotransformators. Pie tam nav iespējama kustība. Ja darbs notiek uz slīpas virsmas (kritumi, uzejas, pandusi u.c.), tad vadītājam nav jādomā par risku nolaisties lejā. Dīzeļa autoiekrāvējs pateicoties elektropiedziņai noturās no nolaišanās, ja tiek atlaists gāzes pedālis.

Hibrīdveida piedziņas konstrukcija dod vēl vienu priekšrocību. Tāda dīzeļa vai gāzes autoiekrāvēja gabarītu garums iznāk mazāks, nekā analoģiem. Tas dod manevrēšanas papildspēju un iespēju strādāt jo šaurākos apstākļos.