PRIVĀTUMA POLITIKA

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

SIA “Baltexim LV” (turpmāk tekstā – “Datu pārvaldītājs”) ar šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – “Privātuma politika”) nosaka personas datu apstrādes nosacījumus, izmantojot Datu pārvaldītāja pārvaldāmo tīmekļa vietni. Privātuma politikas noteiktie nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad vēlaties piekļūt mūsu sniegtajam saturam un/vai pakalpojumam, neņemot vērā to, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšeti, televizoru vai citu) izmantojat.

Datu pārvaldītāja rekvizīti:

 • Datu pārvaldītājs: SIA “Baltexim LV”
 • Uzņ. reģ. Nr.: 40103662288
 • Juridiskā adrese: Krasta iela 103, Rīga, Latvija
 • Tālrunis: +371 67252129
 • E-pasts: biuras@baltexim.lv

Ir ļoti svarīgi, lai uzmanīgi izlasāt Privātuma politiku, jo, katru reizi apmeklējot Datu pārvaldītājam piederošo tīmekļa vietni, piekrītat nosacījumiem, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu tīmekļa vietni, neizmantot mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

Apstiprinām, ka Datu pārvaldītāja tīmekļa vietnes apmeklētāju dati tiks vākti, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības un citu kontrolējošo institūciju norādījumus. Tiek piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie līdzekļi, lai mūsu ievāktie dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem tiktu pasargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas vai izmainīšanas.

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, caur mūsu tīmekļa vietni nedrīkst sniegt nekādus personas datus. Ja esat persona, kas jaunāka par 16 gadiem, pirms sniedzat personisku informāciju, Jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Noteikumos izmantotie jēdzieni ir saprotami tā, kā tos raksturo Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 2016/679.

KĀDU INFORMĀCIJU PAR JUMS VĀCAM?

Jūsu tieši sniegtā informācija:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Tālruņa numurs;
 • Elektroniskā pasta adrese.

Informācija no trešo pušu avotiem

Mēs varam saņemt informāciju par Jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (cik to atļauj spēkā esošie tiesību akti) un sasaistīt to ar citu informāciju, ko saņemam no Jums vai par jums. Informāciju par jums varam saņemt arī no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad tiem pieslēdzaties, piemēram, caur kontu “Facebook” tīklā.

Cita mūsu vācamā informācija

Mēs tāpat ar jūsu piekrišanu varam vākt arī citu informāciju par jums, jūsu ierīci vai jūsu mūsu tīmekļa vietnes satura izmantošanu.

KĀ IZMANTOJAM JŪSU DATUS?

Varam izmantot ievākto informāciju turpmāk norādītajos nolūkos:

 • Sniedzot jums mūsu tīmekļa vietnē pasūtītos pakalpojumus;
 • Tiešā mārketinga nolūkos*, piem., sūtīt jaunumu vēstules, rādīt individuāli pielāgotus reklāmas sludinājumus, sūtīt paziņojumus par akcijām, novērtēt un analizēt savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī jūsu viedokļa par produktiem vai pakalpojumiem noskaidrošanu un klientu aptauju organizēšanu);
 • Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un veidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus;
 • Citos nolūkos ar jūsu piekrišanu.*

* Informējam, ka jums ir tiesības nepiekrist vai jebkurā laikā atcelt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei iepriekš norādītajos, ar zvaigznīti atzīmētajos, nolūkos.

KAM ATKLĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Apņemamies jūsu personas datus nenodot nekādām nesaistītām trešajām pusēm, izņemot šos gadījumus:

 • Ja ir jūsu piekrišana personas datu atklāšanai;
 • Sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, kas sniedz preču piegādes vai citus jūsu pasūtītos pakalpojumus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs sniegsim tikai tik jūsu personiskās informācijas, cik būs būtiski, lai izpildītu konkrēto pakalpojumu;
 • Tiesībsargājošajām institūcijām saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

KO DARĀM, LAI AIZSARGĀTU JŪSU INFORMĀCIJU?

Personas dati tiek sargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un izmainīšanas. Esam ieviesuši tehniskus un organizatoriskus personas datu aizsardzības līdzekļus, lai pasargātu visu informāciju, ko vācam mūsu pakalpojumu sniegšanos nolūkos. Atgādinām, ka, lai arī piemērojam atbilstošus drošības līdzekļus ar mērķi aizsargāt jūsu informāciju, neviena tīmekļa vietne, internetā veicamā operācija, datorsistēma vai bezvadu tīkls nav pilnībā drošs.

Jūsu datus glabāsim 3 gadus pēc pēdējās jūsu mūsu pakalpojumu vai satura izmantošanas dienas. Beidzoties šim termiņam, dati ar programmatūras līdzekļu palīdzību tiks izdzēsti tā, lai tos nebūtu iespējams atjaunot.

JŪSU TIESĪBAS

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārvaldītāja darbībā, ir šādas tiesības:

 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • Iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties);
 • Pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes nolūkus, papildināt neizsmeļošus personas datus (tiesības izlabot);
 • Iznīcināt savus datus vai apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības “būt aizmirstam”);
 • Ir tiesības pieprasīt, lai personas Datu pārvaldītājs ierobežo personas datu apstrādi, esot vienam no likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot);
 • Ir tiesības uz datu pārvietošanu (tiesības pārvietot);
 • Nepiekrist personas datu apstrādei, kad šie dati tiek apstrādāti vai ir paredzēts tos apstrādāt tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, cik tā saistīta ar tādu tiešo mārketingu.

Jebkādu lūgumu vai norādījumu, kas saistīts ar personas datu apstrādi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt Datu pārvaldītājam rakstiski vienā no šiem veidiem:

 • Iesniedzot tieši adresē: SIA “Baltexim LV”, Krasta iela 103, Rīga, Latvija
 • Pa pastu: SIA “Baltexim LV”, Krasta iela 103, Rīga, Latvija
 • Pa e-pastu: biuras@baltexim.lv

Datu pārvaldītājs, saņemot tādu lūgumu vai norādījumu, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no vēršanās datuma, sniedz atbildi un veic lūgumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt. Nepieciešamības gadījumā norādītais laikposms var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā prasību sarežģītību un skaitu. Tādā gadījumā viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas Datu pārvaldītājs informē Datu subjektu par tādu pagarināšanu, kopā iesniedzot kavēšanas iemeslus.

Datu pārvaldītājs var datu subjektiem neradīt apstākļus iepriekš nosaukto tiesību īstenošanai, izņemot nepiekrišanu apstrādāt personas datus tiešā mārketinga veidā, kad likumos paredzētajos gadījumos nepieciešams nodrošināt noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un noteikšanu, tāpat datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvības aizsardzību.

TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒS

Datu pārvaldītāja tīmekļa vietnē var būt trešo pušu reklāmkarogus, norādes uz to tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārvaldītājs nekontrolē. Datu pārvaldītājs neatbild par trešo pušu ievāktās informācijas drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa privātuma nosacījumi, kas tiek piemēroti trešo pušu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

SĪKFAILI

Jums apmeklējot Datu pārvaldītāja tīmekļa vietni, vēlamies piedāvāt tādu saturu un funkcijas, kas būtu pielāgotas tieši jūsu vajadzībām. Tam ir nepieciešami sīkfaili (angļu val.: cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kas, pārlūkojot tīmekļa vietni, tiek izveidoti automātiski un saglabāti jūsu datorā vai citā gala ierīcē. Tie palīdz Datu pārvaldītājam atpazīt jūs kā iepriekšējo noteiktas tīmekļa vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu apmeklējuma tīmekļa vietnē vēsturi un pēc tā pielāgot saturu. Tāpat sīkfaili palīdz nodrošināt gludu tīmekļa vietņu darbību, ļauj vērot tīmekļa vietnes apmeklējuma ilgumu, biežumu un vākt statistisku informāciju par tīmekļa vietņu apmeklētāju skaitu.

Kā pārvaldīt un izdzēst sīkfailus?

Kad izmantojat pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu sniegtajam saturam, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tiktu pieņemti visi sīkfaili, noraidīti visi sīkfaili vai tiktu paziņots, ka tiek sūtīts sīkfails. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc, ja nezināt, kā izmainīt sīkfailu iestatījumus, ielūkojieties tās rokasgrāmatā. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt vēl papildu sīkfailu pārvaldītāji. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta ar sīkfailu palīdzību, izmantojot vienkāršu, daudzās pārlūkprogrammu pieejamu procedūru, kas ļauj jums atteikties no sīkfailu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk, kā pārvaldīt sīkfailus, dodieties uz adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Taču vēršam uzmanību, ka atsevišķos gadījumos sīkfailu izdzēšana var palēnināt pārlūkošanas internetā ātrumu, ierobežot noteiktu tīmekļa vietnes funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi tīmekļa vietnei.

Mūsu tīmekļa vietnē var būt norādes uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Vēršam uzmanību, ka Datu pārvaldītājs nav atbildīgs par tādu tīmekļa vietņu saturu vai to piemērojamajiem privātuma nodrošināšanas principiem. Tā kā, ja, spiežot uz norādes, no Datu pārvaldītāja tīmekļa vietnes nokļūsit citās tīmekļa vietnēs, jums vajadzētu atsevišķi painteresēties par to privātuma politiku.

KANDIDĀTU, KAS PIEDALĀS ATLASĒ UZ DARBA VIETĀM, PERSONAS DATU APSTRĀDE UN KANDITĀTU DATUBĀZES ADMINISTRĒŠANA

Ja pēc mūsu tīmekļa vietnē publicēta vai specializētā, darbinieku atlasēm un darba meklējumiem paredzētā tīmekļa vietnē ievietota sludinājuma par atlasi uz konkrētu darba vietu esat atsūtījis savu CV (dzīves aprakstu), motivācijas vēstuli, rekomendācijas un/vai citus dokumentus vai datus, jūsu brīvprātīgi sniegtie un citi tālāk nosauktie dati tiks apstrādāti darbinieku atlases nolūkos. Jūsu personas datus apstrādāsim tikmēr, kamēr beigsies atlase, t.i., nolemsim darbā pieņemt konkrētu kandidātu, beigsies tā pārbaudes laiks vai nolemsim beigt atlasi, neizvēloties nevienu kandidātu. Šim laikposmam nevajadzētu būt garākam par 4 mēnešiem. Pēc atlases beigām jūsu personas datus iznīcināsim, ja vien neizteiksit piekrišanu turpmākai datu glabāšanai nākotnes atlasēm. Ja izteiksit tādu piekrišanu, jūsu datus glabāsim 3 gadus un, ja šajā laikposmā radīsies vajadzība pēc jauna darbinieka, sazināsimies ar jums. Beidzoties 3 gadu termiņam, jūsu personas datus iznīcināsim. Jūsu personas datus apstrādāsim, pamatojoties uz jūsu piekrišanu piedalīties atlasē un turpmākai datu glabāšanai, tāpat noteiktas datu apstrādes darbības varam veikt uz tiesību aktos paredzēto pienākumu un tiesību pamata. jūsu personas datu sniegšana ar mērķi piedalīties atlasē ir brīvprātīga, taču, ja datus nesniegsit, nevarēsim novērtēt jūsu kandidatūras atbilstību. Ja neizteiksit piekrišanu datu glabāšanai pēc atlases beigām, nevarēsim jums sniegt darba piedāvājumu, ja vien savus datus neatsūtīsit atkārtoti. Informējam, ka, izmantojot tiesības, ko sniedz personas datu aizsardzību reglamentējošie tiesību akti, ir iespējama vēršanās pie jūsu iepriekšējiem darba devējiem un to viedokļa par jūsu kvalifikāciju, profesionālajām spējām un lietišķajām īpašībām, noskaidrošana. Taču jūsu esošais darba devējs netiks uzrunāts bez jūsu sniegtas iepriekšējas piekrišanas.

SAZINIETIES AR MUMS

Ja šajā Privātuma politikā sniegtās informācijas dēļ Jums rastos jautājumi, laipni aicinām vērsties jebkurā jums ērtā veidā:

 • Pa pastu: SIA “Baltexim LV”, Krasta iela 103, Rīga, Latvija
 • Pa tālruni: +371 67252129
 • Pa e-pastu: biuras@baltexim.lv